EXPORT

Mezi současné exportní trhy R.JELINEK GROUP SE patří:

Kanada, USA, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Francie, Holandsko, Lotyško, Kypr, Litva, Finsko, Švédsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Izrael, Čína,  Chile, JAR, Izrael, Gruzie, Vietnam, Singapur, Austrálie.

1. USA a Kanada

USA

Tyto trhy jsou blíže popsány zde.

Kanada

Na severoamerickém kontinentu je společnost přítomna i na dalším důležitém trhu Kanady. Tento trh rozdělený na provincie je specifický systém „Monopoly State“. Provinční vlády kontrolují import, velkoobchod a někdy i maloobchodní síť, a dodavatelé musí být reprezentováni licencovanými brokery. V současnosti jsou aktivně dodávány výrobky do provincií Ontario, Quebec, Alberta a British Columbia.

2. Evropa

Západní Evropa

Společnost R.JELINEK GROUP patří mezi největší světové výrobce ovocných destilátů. Evropský trh ovocných destilátů je především doménou několika málo trhů. Mezi nejvýznamnější hráče na poli ovocných destilátů (pálenek) patří Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko. V současné době jsou výrobky společnosti R.JELINEK GROUP na těchto trzích zastoupeny, opakovaně exportovány a nabízené portfolio je aktivně rozšiřováno. Pro všechny tyto trhy platí jedna charakteristika, jde o velmi kvalitativně náročné trhy a také o trhy, které jsou hrdé na svoji domácí produkci.

V současné době je možno nalézt naše výrobky také na regálech některých řetězcových sítí jako je METRO Rakousko. Co do počtu zákazníků je jedním z nejdůležitějších trhů Německo. Zde se projevuje znalost značky především ve východních oblastech Německa (bývalá NDR).

Společnost má velmi silnou pozici i v dodávkách tzv. bulku (dodávky destilátů v cisternách) do zemí západní Evropy. Jedná se především o dodávky hruškového Williams destilátu z dceřiné výrobní společnosti z Chile. Evropští producenti hrušek a následně i výrobci williamsového destilátů nejsou schopni zabezpečit dostačující objem produkce, který by pokryl neustále rostoucí spotřebu tohoto produktu.

Dodávky probíhají v námořních kontejnerech o objemu 24.000 lt. Tyto kontejnery jsou po svém příjezdu do německých přístavů již přímo distribuovány zákazníkům po celé západní Evropě. Mezi největší odběratele a konzumenty naší Williams hruškovice můžeme zařadit německé spotřebitele. Na druhém místě je italský trh.

Do západní Evropy, zejména do Německa a Francie, se daří exportovat i rumunské společnosti Valco. Předmětem exportu jsou zejména Palinca Premium, Palinca a Tuica.

Střední a východní Evropa

Historicky největší trh s dynamickým nástupem exportu představuje Slovensko. Významným mezníkem exportu na slovenský trh bylo založení dceřiné společnosti v roce 1999. V současné době distribuci zajišťuje osm společností: KON-RAD, IMS, TOP LIMO, SMANDRA, CBA SK, HEINEKEN a další. Díky těmto distributorům jsou výrobky značky R. JELÍNEK, METELKA a VINPROM TROYAN dodávány do sítě nezávislého velkoobchodu, maloobchodu, gaster, čerpacích stanic apod.

Výrobky R. JELÍNEK jsou zastoupené ve všech zahraničních řetězcích, které působí na Slovensku (Tesco, Metro, Ahold, Kaufland, Lidl a Billa). V rámci nezávislého trhu má společnost téměř 85% zastoupení.

Předmětem exportu na slovenský trh je celkem 100 položek. TOP produktem v rámci prodejů je slivovice, která je nabízena v několika variantách (bílá, zlatá, jubilejní, kosher atd.). Nejvíce rostoucí kategorií je hruškovice a ostatní produkty s hruškovou příchutí.

Perspektivním trhem jak počtem obyvatel, tak i oblíbeností lihovin je trh Polska. I zde má společnost své zastoupení. 13 položek značky R.JELÍNEK je dodáváno vybraným velkoobchodním firmám i maloobchodním řetězcům (Kaufland, Makro, Lekkerland atd.). Z nabízeného portfolia je největší zájem o Švejk Tuzemák, Moravskou Švestku a Absinth. Polsko pro společnost představuje i významného odběratele destilátů a macerátů ve velkoobjemových baleních.

Speciálními exportními trhy jsou díky základnám v podobě výrobních dceřiných společností Rumunsko a Bulharsko. Na obou trzích jsou výrobky R.JELÍNEK distribuovány do velkoobchodů i sítí řetězců. Rumunský zákazník si oblíbil švestkové chutě v podobě Plum likéru nebo bílé slivovice, na bulharském trhu se největší spotřebě těší Absinth, Plum vodka, Griotte nebo Plum likér.

Rusko, Čína a ostatní exportní trhy

Rusko

Společnost R. JELINEK GROUP začala prostřednictvím své dceřiné společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. na podzim roku 2003 obchodovat se značkovými výrobky s česko-ruskou společností OOO SEMI Trade sídlící v Moskvě. Spolupráce trvá dodnes a můžeme ji označovat jako úspěšnou. V roce 2010 byl vyvezen rekordní počet lahví s rekordními tržbami. Struktura odebíraného zboží je různorodá. Nejvíce se prodávají pravé destiláty, a to především slivovice a hruškovice, úspěšné jsou také likéry a tradiční české lihoviny. Obvyklým zákazníkem v Moskvě jsou především české restaurace, speciální butiky zaměřené pouze na prodej alkoholu a menší regionální obchodní sítě.

Čína

S výrobky R.JELINEK GROUP se můžete setkat na pěti světových kontinentech. V rámci strategie prosazení značky R. JELÍNEK se společnosti v minulých letech podařilo dobýt i trhy poněkud vzdálenější než je Evropa. Jedná se především o trh Číny, kde má již od roku 2009 přímé obchodní zastoupení. Produkty jsou zde dodávány nejen do barů a restaurací, ale také jsou nabízeny formou e-prodeje. Hlavím exportním produktem pro čínský trh je Absinth, Vodka, bylinné likéry a whisky.

Ostatní exportní trhy

Své příznivce si výrobky R.JELINEK GROUP nacházejí i na exotičtějších trzích. V minulém roce se nám podařilo exportovat výrobky na trh Gruzie. Na tomto vzdáleném trhu jsou naše výrobky nabízeny spolu s českým pivem. Potěšující zprávou je to, že výrobky které byly na tento trh dodány, jsou vlajkovými výrobky naší společnosti (především ovocné destiláty).

Počátkem tohoto roku byl zrealizován export na africký kontinent – JAR. Co se týče sortimentní skladby, tak nosnými produkty na těchto trzích jsou osvědčené globální produkty jako je vodka, absinth, whisky a likéry. V současné době probíhá testování a prezentace našich výrobků.

Spolu s exportem na africký kontinent byl zrealizován také vývoz do Singaporu, který slouží jako vstupní brána do JV Asie. Zásilka obsahovala celkový průřez naším sortimentem.