2013

Akcionáři v této části webových stránek jsou informováni o konaných valných hromadách, o zápisech z valných hromad, o výměně či převzetí akcií společnosti.

Součástí informací pro akcionáře jsou výroční zprávy a výkazy hospodaření za dané období volně ke stažení.

Dokumenty

2013

2013

Výroční zpráva R. JELINEK GROUP SE

česky, zkrácená verze

2013

Výroční zpráva R. JELINEK GROUP SE

Plná verze výroční zprávy v angličtině

2013

Zápis z valné hromady

Comments are disabled.