VINPROM – TROYAN AD

  • Akad. A. Balevski St., no. 16 Troyan

Společnost VINPROM TROYAN je největší a nejznámější bulharský výrobce ovocných destilátů, především slivové rakije. Sídlo společnosti, město Troyan, leží 160 km severovýchodně od Sofie, pod horami Staré planiny a disponuje velice příznivými klimatickými podmínkami pro pěstování švestek. Počátky výroby slivové rakije se datují již do poloviny 19. století. Dodnes je trojanská slivová rakije vyráběna výhradně ze švestek sklízených v trojanské oblasti, což je potvrzeno zápisem do evropského rejstříku ochrany zeměpisného původu výrobků.

Základem výrobkového portfolia je slivová rakija, která je dodávána na trh jako „obyknovena“ nebo jako archívní víceletá slivovice, která dozrává v dubových sudech. Nejstarší slivovicí Troyan na trhu je tzv. „Reserva“, jejíž délka zrání musí být minimálně 25 let. Společnost dále nabízí ostatní ovocné destiláty jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice a jablkovice.

Hlavními odběrateli jsou partnerské velkoobchody, které plně pokrývají celé území Bulharska a mají vybudovanou distribuční síť pro maloobchody a restaurace. Výrobky jsou také listovány ve většině obchodních řetězců.
VINPROM TROYAN vlastní podíly ve dvou dceřiných společnostech: DESTILA AD (93,9 %) a VINPROM TETEVEN BG EOOD (100 %).

Společnost VINPROM TROYAN je také výhradním distributorem destilátů VINPROM TETEVEN, vybraných výrobků R. JELÍNEK a likérů METELKA na bulharském trhu.

SADY

V roce 2010 investovala společnost VINPROM TROYAN do nákupu pozemků za účelem založení vlastních švestkových sadů. K této chvíli je zakoupeno 35 ha. Cílem pro rok 2011 je připravit půdu a zahájit výsadbu stromů.

KULTURNÍ AKCE

Pěstování švestek a jejich pálení, sušení anebo zpracování na povidla a jiné produkty je jeden se symbolů města Troyan a proto se od roku 1993 koná každoroční oslava švestek a švestkové rakije. Akce probíhá poslední zářijový víkend, a kromě Troyanu se do ní zapojuje také blízká obec Orešak. Od roku 2011 se do Oslavy švestek aktivně zapojuje také společnost VINPROM TROJAN, jakožto významný průmyslový zpracovatel švestek a výrobce známé troyanské švestkové rakije. V rámci oslavy společnost chystá den otevřených dveří, kde se návštěvníci budou moci blíže seznámit s výrobními postupy při vzniku svého oblíbeného nápoje a také se dozví něco o dějinách a současnosti společnosti a také o tradicích pěstování a zpracování švestek na Troyansku.