2010

Akcionáři v této části webových stránek jsou informováni o konaných valných hromadách, o zápisech z valných hromad, o výměně či převzetí akcií společnosti.

Součástí informací pro akcionáře jsou výroční zprávy a výkazy hospodaření za dané období volně ke stažení.

Dokumenty

2010

2010

Výroční zpráva R.JELINEK GROUP SE

Anglicky

2010

Výkaz hospodaření R.JELINEK GROUP SE

Česky

Comments are disabled.