2011

2011

Akcionáři v této části webových stránek jsou informováni o konaných valných hromadách, o zápisech z valných hromad, o výměně či převzetí akcií společnosti.

Součástí informací pro akcionáře jsou výroční zprávy a výkazy hospodaření za dané období volně ke stažení.

Dokumenty

2011

2011

Výkazy hospodaření R.JELINEK GROUP SE 2011

2011

Příloha k účetní závěrce R.JELINEK GROUP SE 2011

Comments are disabled.